Tervetuloa mukaan jatkamaan eteläpohjalaisen osaamisen menestystarinaa!

Nyt tarvitaan eteläpohjalaista tahtoa!

Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö – eteläpohjalaisen koulutuksen ja tutkimuksen hyväksi

Tervetuloa mukaan jatkamaan eteläpohjalaisen koulutuksen ja
osaamisen menestystarinaa.

Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö toivoo lahjoituksia julkisyhteisöiltä, yhteisöiltä, säätiöiltä ja yksityisiltä henkilöiltä. Säätiön myöntämillä avustuksilla tuetaan Etelä-Pohjanmaan korkeatasoista koulutusta ja tutkimusta sekä lisätään maakunnan elinvoimaisuutta.

Verohallinnon tekemään päätökseen perustuen säätiölle tehdyt vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron lahjoitukset yhteisö saa vähentää veronalaisesta tulostaan verotuksessa (Verohallinnon päätös 10.8.2022 ajalla vv. 2023–2027).

Avustuksia on myönnetty erityisesti hankkeille, jotka edistävät Etelä-Pohjanmaan korkeakoulustrategiassa 2020 asetettuja painoaloja. Ne ovat:

– agrobiotalous ja kestävät ruokaratkaisut
– älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät
– hyvinvointi ja luovuus
– yrittäjyys ja kasvu

Seinäjoen kaupunki perusti Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön tammikuussa 2010. Säätiön perustaminen liittyy osana Etelä-Pohjanmaan korkeakoulumallin verkostomaiseen korkeakouluyhteisöön, jossa julkinen hallinto, elinkeinoelämä ja yritykset toimivat yhteistyössä. Säätiön tehtävänä on varojen kerääminen ja niiden jakaminen avustuksina säätiön hallituksen vahvistamien avustusperiaatteiden mukaisesti.

Toimintamalli on osoittautunut toimivaksi. Etelä-Pohjanmaalla on ymmärretty koulutukseen ja tutkimukseen perustuvan osaamisen tärkeys Etelä-Pohjanmaan kehittymiselle. Erityisen tärkeää on se, että myös yritykset ja yksityiset ovat osallistuneet yli 1,2 miljoonan euron lahjoituksilla säätiön varallisuuden lisäämiseen. Säätiö on myöntänyt yhteensä yli 2,7 miljoonan euron avustukset lähes 79 hankkeelle.
Avustettavien hankkeiden kustannusarviot ovat olleet yhteensä noin 10 miljoonaan euroa. Avustuksia on maksettu tähän mennessä yli 2,1 miljoonan euroa.

Säätiölle lahjoituksia tehneistä tahoista ja säätiön myöntämistä avustuksista saa tarkempia tietoja tältä sivustolta. Sivustolla on tarkemmin kerrottu myös säätiön toiminnasta, keräysluvasta ja keräystileistä, joille lahjoituksia voi tehdä.

Lisätietoja säätiöstä saa myös:
hallituksen puheenjohtaja Paula Risikolta p. 050 511 3107 ja
asiamies Jari Jokiselta p. 044 754 1670.

ETELÄ-POHJANMAAN KORKEAKOULUSÄÄTIÖ

Paula Risikko, hallituksen puheenjohtaja
Jari Jokinen, asiamies

Lahjoituksen voi maksaa säätiön tilille:
Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki FI71 5419 0160 9447 77

Keräyslupa Poliisihallitus koko Suomeen (ei Ahvenanmaa)
RA/2019/279 ajalle 23.6.2019 – 22.6.2024