Avustusten jakamisperiaatteet

1. Säätiö jakaa avustuksia säätiön sääntöjen mukaisiin tarkoituksiin
huomioiden erityisesti Etelä-Pohjanmaan korkeakoulukonsortion
toiminnan sekä sen kanssa yhteistyössä toimivien organisaatioiden
yhdessä Etelä-Pohjanmaan korkeakoulustrategiassa 2020 asetetut yhteiset
osaamisen painoalat; joita ovat;

– agrobiotalous ja kestävät ruokaratkaisut
– älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät
– hyvinvointi ja luovuus
– yrittäjyys ja kasvu

2. Avustukset jaetaan osarahoituksena korkeakoulukonsortion piirissä
olevien yhteisöjen ja yksittäisten ihmisten em. painoaloja palveleviin
tieteellisiin ja taiteellisiin tarkoituksiin.

3. Peruspääomaa (300 000 euroa) lukuun ottamatta säätiö voi käyttää
varallisuutensa vuotuiskuluihin ja jaettaviin avustuksiin.

4. Avustusten hakuaika on jatkuva

5. Avustusten jakamisperiaatteita voidaan tarkistaa ja muuttaa huomioiden
mm. säätiölle kertyvän varallisuuden määrä.