Avustusten jakamisperiaatteet

1. Säätiö jakaa avustuksia säätiön sääntöjen mukaisiin tarkoituksiin huomioiden erityisesti Etelä-Pohjanmaan korkeakoulukonsortion toiminnan sekä sen kanssa yhteistyössä toimivien organisaatioiden yhdessä Etelä-Pohjanmaan korkeakoulustrategiassa 2020 asettamat korkeakoulutoiminnan yhteiset osaamisen painoalat; joita ovat

– kestävät ruokaratkaisut
– älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät
– hyvinvoivat ja luovat yksilöt sekä yhteisöt
– yrittäjyys, uudet liiketoimintakonseptit ja palveluinnovaatiot

2. Avustukset jaetaan osarahoituksena korkeakoulukonsortion piirissä olevien yhteisöjen tai yksittäisten ihmisten em. painoaloja palveleviin tieteellisiin ja taiteellisiin tarkoituksiin.

3. Peruspääomaa (300.000 euroa) lukuun ottamatta säätiö voi käyttää varallisuutensa vuotuiskuluihin ja jaettaviin avustuksiin.

4. Avustusten hakuaika on jatkuva.

5. Avustusten jakamisperiaatteita voidaan tarkistaa tai muuttaa huomioiden mm. säätiölle kertyvien varojen määrä.